نویسنده = رضا هویدا
تعداد مقالات: 4
3. رابطه‌ی توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیت‌های چابکی سازمانی در دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان

دوره 5، شماره 17، خرداد و تیر 1393، صفحه 21-38

مرضیه حیدری؛ سیدعلی سیادت؛ رضا هویدا؛ آرش شاهین


4. رابطه یادگیری سازمانی و خودکارآمدی مسیر شغلی با اشتیاق کاری مدیران

دوره 3، شماره 10، خرداد و تیر 1391، صفحه 139-154

اشرف میرحیدری؛ سیدعلی سیادت؛ رضا هویدا؛ محمد رضا عابدی