راهنمای نویسندگان

آن دسته از مقالات ارسالی به این مجله که مطالب ذکر شده در این راهنما را رعایت نکرده باشند، جهت اعمال اصلاحات مقتضی، متناسب با این مجله برگردانده خواهند شد. ارسال یک مقاله به منزله عدم انتشار آن در گذشته (به جز به صورت یک چکیده مقاله یا بخشی از یک کنفرانس منتشرشده و یا پایان نامه تحصیلی)، عدم ارسال همزمان به مجلات دیگر، موافقت تمامی نویسندگان و کلیه کسانی که به‌طور مستقیم یا ضمنی به‌هرنحوی مسئولیتی در اجرای کار داشته‌اند و عدم انتشار آن در آینده در جاهای دیگر به همان فرم و زبان، بدون اجازه کتبی از ناشر در صورت پذیرش می‌باشد. مقالات باید با رعایت کامل آئین نگارش فارسی نوشته شده و از به کاربردن کلمات خارجی که معادل مناسبی در زبان فارسی دارند اجتناب شود. در صورتی که واژه جایگزین فارسی مصطلح یا مناسب نباشد، می‌توان با حروف فارسی از آوانویسی استفاده و اصل واژه لاتین داخل پرانتز یا زیرنویس نگاشته شود.

 

انواع مقالات قابل پذیرش

مقالات قابل پذیرش در نشریه  شامل موارد زیر می‌باشد:

1. مقالات اصیل پژوهشی که گزارش علمی از مطالعات تحقیقی اصیل می‌باشند. این مقالات شامل چکیده انگلیسی مبسوط، مقدمه، روش شناسی، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری، ملاحظات اخلاقی، پیروی از اصول اخلاق پژوهش، تعارض منافع، تشکر و قدردانی و منابع می‌باشند.

2. مقالات مروری که در برگیرنده کلیه مطالعات انجام شده در یک موضوع جدید علمی هستند. این مقالات معمولاً از سوی تحریریه از اساتید ذیصلاح درخواست می‌شوند، اما مقالات مروری که موضوعات آنها مناسب، ولی سفارش هیئت تحریریه نبوده‌اند نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند. مقالات مروری غیردرخواستی تحت مراحل ارزیابی معمول مجله قرار خواهند گرفت. این مقالات فقط در صورتی که از سوی اساتید برجسته و ماهری که در زمینه موضوع مربوطه دارای تجارب تحقیقاتی متعدد و جایگاه متمایزی هستند ارسال شود، پذیرفته خواهد شد.

نویسنده مسئول مقاله مروری باید جزو نویسندگان حداقل ۳ مورد از منابع ارائه شده در انتهای مقاله باشد. تعداد منابع نیز نباید کمتر از ۳۰ مورد باشد. این مقالات شامل چکیده انگلیسی مبسوط (که الزامی به ساختارمند بودن آن نیست)، مقدمه، روش بررسی (این بخش شامل روش­های جستجو و دستیابی به کلیه منابع و مآخذ مرتبط و تعداد هریک از انواع در دسترس همانند کتاب، مجله، سایت و .. در زمینه موضوع مقاله می‌باشد که نویسنده از کلیه موارد مورد اشاره، تعداد منتخب هریک از انواع که در انتهای مقاله ارائه نموده، ذکر می‌نماید)، بحث، نتیجه‌گیری، ملاحظات اخلاقی، پیروی از اصول اخلاق پژوهش، تعارض منافع، تشکر و قدردانی و منابع می‌باشد.

3. مقالات گزارش موردی فقط در صورتی که یک مورد جالب، نادر و استثنایی را گزارش کنند، چاپ خواهند شد. این مقالات شامل چکیده انگلیسی مبسوط (که الزامی به ساختارمند بودن آن نیست)، مقدمه، معرفی مورد، بحث، ملاحظات اخلاقی، پیروی از اصول اخلاق پژوهش، تعارض منافع، تشکر و قدردانی و منابع می‌باشد.

4. مقالات گزارش کوتاه که شامل شرحی از یک پیشرفت علمی معنادار از تحقیقات در حال انجام و تکمیل بوده و داده‌های مختصرتری نسبت به مقالات اصیل پژوهشی در بردارند. این مقالات باید شامل چکیده انگلیسی مبسوط (که الزامی به سازمان یافته بودن آن نیست)، مقدمه، موضوع، بحث، ملاحظات اخلاقی، پیروی از اصول اخلاق پژوهش، تعارض منافع، تشکر و قدردانی و منابع باشند.

5. نامه به سردبیر غالباً شامل نظرات و نوشته‌های خوانندگان مجله در باره آخرین مقالات منتشر شده می‌باشد. لکن در بعضی موارد چنانچه نویسنده بخواهد مطلبی را جهت طرح در جامعه علمی و یا اطلاع‌رسانی به خوانندگان، به دفتر مجله ارسال نماید؛ می‌تواند از این نوع مقاله استفاده کند.

تنظیم مقاله

اصول کلی

مقاله ارسالی بدون احتساب چکیده انگلیسی کوتاه و چکیده انگلیسی مبسوط، جداول، نمودارها، تصاویر حداکثر از ۴۰۰۰ کلمه تشکیل شده باشد (فهرست منابع جزء 4000 کلمه می­باشد). مقاله، باید با قالب Word2003 (با پسوند doc) روی کاغذ A۴ به‌صورت یک رو و حداقل 5/2 سانتی‌متر حاشیه از هر طرف کاغذ تایپ شده باشد. برای متن فارسی از قلم بی میترا (B Mitra)و برای متن لاتین از قلم «Times New Roman» استفاده شود. اندازه قلم به‌ترتیب ذیل تنظیم گردد:

  • در صفحه اول (عنوان)، عنوان فارسی و انگلیسی با قلم ضخیم (Bold) و اندازه ۱۶؛ نام نویسنده (گان) با قلم ضخیم و اندازه ۱۴؛ مشخصات نویسنده (گان) با اندازه ۱۲ معمولی و شماره‌گذاری شده (نویسنده مسئول با * مشخص شود). برای ارجاع به توضیحات در مورد هر نویسنده از عدد به‌صورت سوپراسکریپت (Super Script) استفاده شود.
  • صفحه دوم چکیده کوتاه انگلیسی شامل Title، Introduction، Methods، Results، Conclusion و Keywords با قلم Times New Roman و اندازه ۱۲ تنظیم گردد.
  • صفحه سوم چکیده انگلیسی مبسوط شامل Introduction (150 کلمه)، Methods (300 کلمه)، Results (400 کلمه)، Conclusion (150 کلمه) و Keywords (3 تا 5 واژه) با قلم Times New Roman و اندازه ۱۲ تنظیم گردد.
  • صفحه بعد چکیده فارسی شامل عنوان، مقدمه، روش شناسی، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری و واژه های کلیدی (حداکثر 300 کلمه) با قلم B Mitra و و اندازه ۱۲ تنظیم گردد.
  • صفحات بعدی شامل اصل مقاله می شود که می­بایست با قلم B Mitra و و اندازه ۱۲ تنظیم گردد.

 

در هنگام ارسال مقاله میبایست به موارد زیر توجه نمود:

1. مقاله در دو نسخه «کامل» و «بدون نام» تنظیم و به صورت الکترونیک ارسال گردد. نسخه بدون نام فاقد صفحه عنوان و «تشکر و قدردانی» است.

2. تمامی خطوط مقاله در هر دو نسخه «کامل» و «بدون نام» به صورت پیوسته شماره‌گذاری شده باشد.

3. هر مقاله ارسالی به دفتر نشریه باید همراه یک نامه شامل موارد ذیل باشد که به امضای همه نویسندگان رسیده باشد:

  • اطلاعات مربوط به انتشار قبلی مقاله به هر صورت (اعم از کنگره، انتشار در مجلات دیگر و …) و تأیید عدم ارسال همزمان به مجلات دیگر آورده شود.
  • محتوای مقاله به تأیید تمام نویسندگان رسیده باشد.
  • نویسنده مسئول (و در صورت نیاز نویسنده رابط) معرفی شود.
  • ترتیب نام نویسندگان به تأیید همه رسیده باشد.
  • کلیه حقوق مؤلف و نشر محتوای مقاله به مجله واگذار گردد.

4. در صفحه اول (عنوان) مقاله عنوان کامل مقاله، نام کامل نویسندگان، بالاترین مدرک، مقطع و رشته تحصیلی، دانشگاه یا سازمان متبوع و رتبه هیئت علمی یا پست سازمانی هریک از نویسندگان (به فارسی و انگلیسی) به همراه آدرس پستی تلفن، نمابر و پست الکترونیک کلیه آنها درج شود.

5. واژه­های کلیدی چکیده انگلیسی و فارسی بر اساس لیست عناوین موضوعی پزشکی ایندکس‌مدیکوس (MeSH) ذکر شود.

6. در این فصلنامه ماخذنویسی درون متن و پایانی طبق سبک APA ( انجمن روان شناسی آمریکا) انجام شود و اخرین ورژن این دستورالعمل مد نظر قرار گیرد علاوه بر این مشخصه لاتین منابع فارسی در متن و منابع پایانی طبق فرمت مورد انتظار اورده شود.

7. مقاله از طریق پایگاه الکترونیکی مجله به آدرس: http://jedu.miau.ac.ir ارسال گردد. راهنمای مربوطه بر روی پایگاه الکترونیکی موجود است. همراه با ارسال مقاله فرم تعهد نویسندگان نیز می بایست ارسال شود.

 

لطفا جهت دانلود فایل کامل راهنمای ثبت نام نویسندگان روی این لینک کلیک کنید.

فرمت مقاله 

 دریافت فرم تعهد نویسندگان

دریافت فرم تعارض منافع