تماس با ما

آدرس: فارس- مرودشت- کیلومتر 3 بلوار تخت جمشید- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت- دفتر مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی


پست الکترونیکی :edu@miau.ac.ir

شماره تماس: 9-43311150-071   داخلی 281  دفتر مجلات

زمان تماس: شنبه تا چهارشنبه ساعت 12-10

تماس با نشریه برای پیگیری مقالات و ... صرفاً از طریق سامانه مجله و صفحه شخصی  فرد انجام گیرد. در صورت ضرورت میتوانید با 

آدرس ایمیل مدیر داخلی مجله: gholtash578@yahoo.com پیگیر باشید.

 آدرس ایمیل ارسال نامه از دفتر مجله journal.miau@gmail.com