فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

 

این فصلنامه با هدف نشر نظریه ها، نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی، مقالات علمی- پژوهشی در رشته مدیریت آموزشی و زمینه های وابسته (مطالعات برنامه درسی، برنامه ریزی درسی و آموزشی، مدیریت آموزش عالی، مدیریت منابع انسانی در نظام های آموزشی، مدیریت تغییر و نوآوری در نظام های آموزشی، بالندگی سازمانی در نظام های آموزشی، مدیریت تحول سازمانی و سایر موضوعات مرتبط با نظام های آموزشی) را منتشر می کند. 


نکات مهم
نویسندگان محترم لازم است مقالات خود را برابر با فرمت جدید تغییر و از طریق سایت ارسال نمایند و به مقالات خارج از فرمت جدید مجله ترتیب اثر داده نمی شود.(برای دریافت فرمت جدید اینجا کلیک کنید).

1-نسخه برداری و استفاده از مقاله های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد و دانلود مقاله برای تمام خوانندگان رایگان می باشد و مجله بابت دانلود مقاله هزینه ای دریافت نمی کند.

2- سرقت ادبی از طریق موتورهای جستجوگر و یابنده سرقت های علمی پیگیری می شود.

3- برابر با قوانین علمی و پژوهشی و اساسنامه مجله کلیه نویسندگان و خوانندگان از حقوق مشخصی در زمینه پیگیری روند مقاله ها برخوردارند.

 4-حق کپی رایت از طریق   CC-BY Attribution مورد پیگیری و بررسی قرار می گیرد.

 


شماره جاری: دوره 11، شماره 45، آذر و دی 1399، صفحه 1-345 

1. مدیران مدارس: شایستگی، دانش، توانایی و مهارتها و ارائه مدل

صفحه 1-30

حسین خنیفر؛ ناهید نادری بنی؛ صلاح الدین ابراهیمی؛ مرجان فیاضی؛ محمد حسین رحمتی


2. الگوی مدیریت سازمان‌های آموزشی مردم نهاد فعال در حوزه مدرسه سازی

صفحه 31-56

سیدعلی محبوب؛ علیرضا عراقیه؛ عباس خورشیدی؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ سعید مرادی


6. پژوهش‌محوری چندلایه:ارائه مدل پارادایمی مدرسه پژوهش‌محور

صفحه 133-166

الهام چاوشی؛ بدری شاه طالبی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی


7. سنخ شناسی فرهنگ سازمانی مدارس

صفحه 167-186

مهناز تسلیمی؛ مقصود فراستخواه؛ نرگس حسن مرادی


9. ارائه چارچوبی برای پاسخگویی به محیط در برنامه درسی آموزش عالی

صفحه 211-248

جعفر ترک زاده؛ وارث پارسه؛ رحمت اله مرزوقی؛ مهدی محمدی


12. سیاست گذاری آموزش در ایران با توجه به نظریه حکمرانی خوب (مطالعه موردی؛ شاخص اعتماد عمومی)

صفحه 289-304

محمدرسول درویشی؛ محمدرضا قائدی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمد توحیدفام


14. بررسی تاثیر سوادآموزی برکاهش آسیب های اجتماعی و توسعه اقتصادی

صفحه 319-340

محمد رضا ساده میمندی؛ مریم حقیقی فرد؛ مسعود حسینچاری