اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 4856
تعداد پذیرش 346

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد مقالات 617
تعداد مشاهده مقاله 910881
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 605343
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
درصد پذیرش 7 %