اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 4759
تعداد پذیرش 333

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد مقالات 604
تعداد مشاهده مقاله 875014
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 591972
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
درصد پذیرش 7 %