نویسنده = مرضیه حیدری
تعداد مقالات: 4
3. رابطه هوش فرهنگی با سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری اعضای هیات علمی

دوره 6، شماره 23، آذر و دی 1394، صفحه 127-144

مرضیه حیدری؛ صدیقه محمدجانی


4. رابطه‌ی توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیت‌های چابکی سازمانی در دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان

دوره 5، شماره 17، خرداد و تیر 1393، صفحه 21-38

مرضیه حیدری؛ سیدعلی سیادت؛ رضا هویدا؛ آرش شاهین