دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 1-372 
1. طراحی و اعتباریابی مدل شایستگی‌های رؤسای دانشگاه‌های دولتی کابل*

صفحه 1-29

حمید رحیمیان؛ عباس عباسپور؛ سعید غیاثی ندوشن؛ محمدنقی اکبری


2. کاوشی در عوامل مؤثر بر شکل گیری نقشه مفهومی توسعه دانشگاه

صفحه 30-56

سمانه سلیمی؛ عبدالله پارسا؛ یدالله مهرعلیزاده؛ سکینه شاهی


10. شناخت مولفه های مشارکت والدین در اجرای برنامه های درسی دوره ابتدایی

صفحه 234-251

قهرمان مددلو؛ زهره سعادتمند؛ محمدحسین یارمحمدیان


13. مدل رهبری اثر بخش دانشگاه جامع علمی-کاربردی

صفحه 290-311

عبدالحمید دلشاد؛ نادر قلی قورچیان؛ پریوش جعفری


15. رابطه دموکراسی و مراتب علمی دانشگاه ها

صفحه 343-371

فریبا پیلوار؛ حسین رحمان سرشت؛ فتاح شریف زاده؛ جمشید صالحی صدقیانی