دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 1-352 
5. ارائه مدل آموزش اقتصاد خانواده برای دانش آموزان

صفحه 95-112

اسماعیل کاظم پور؛ زهرا رجبی؛ سیده معصومه عصایی؛ حمید رضا فدایی


6. تدوین برنامه درسی آموزش سواد رسانه ای در راستای بسط امنیت اجتماعی:یک مطالعه کیفی

صفحه 113-132

جعفر ترک زاده؛ رحمت اله مرزوقی؛ مهدی محمدی؛ حبیب احمدی؛ ناصر جوکار


7. تبیین الگوی استفاده از شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک سیستم مدیریت آموزش در ایران

صفحه 133-154

تورج حسنی راد؛ حسن رضا زین آبادی؛ حسین عباسیان؛ حمیدرضا آراسته


9. ارائه الگوی ارتقای بهره وری آموزش منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 179-208

کیومرث علی پور؛ محمد نقی ایمانی گله پردسری؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی