دوره و شماره: دوره 9، شماره 34 - شماره پیاپی 2، تابستان 1397، صفحه 1-364 
1. توسعه منابع انسانی پایدار : اثرات کانال مدیریت دانش و عوامل سازمانی.

صفحه 1-22

میرمحمد سید عباس زاده؛ محمد حسنی؛ عباس بازرگان؛ کلثوم نامی


4. ساخت و هنجاریابی پرسشنامه نگرش سنج استعداد ریاضی

صفحه 77-104

علی محمودی؛ کیانوش هاشمیان؛ خدیجه ابوالمعالی


8. بررسی مدل پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات در اداره کل آموزش و پرورش فارس

صفحه 165-180

زهرا سرچهانی؛ فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ محمد رضا اردلان؛ مجتبی سرچهانی


15. طراحی و تبیین الگوی صلاحیت‌های حرفه ای مدیران مراکز پیش دبستان

صفحه 321-344

مینا نجفی؛ محمد قهرمانی؛ محمود ابوالقاسمی؛ محبوبه عارفی


16. اعتباریابی مدل نظارت آموزشی برای آموزش و پرورش

صفحه 345-364

مهران علی پناه؛ رضا هویدا؛ محمدعلی نادی