دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، مرداد و شهریور 1396، صفحه 1-338 
1. اعتباریابی کیفی مدل مفهومی مدرسه سالم با تاکید بر سلامت سازمانی

صفحه 1-30

حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور؛ محمدرضا مهرگان؛ فرشته هدایتی


2. ارائه مدل فرهنگ مشتری‌مداری مبتنی بر آموزه‌های اسلام در آموزش و پرورش کشور

صفحه 31-54

آیسودا گل دهان؛ فریبا کریمی؛ محمد علی نادی؛ عبدالرسول هادیان شیرازی


3. تأثیر بلوغ سازمانی بر آمادگی الکترونیک سازمان

صفحه 55-84

زهرا دقیقی ماسوله؛ محمد صادق اللهیاری


7. بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر بهره‌وری نیروهای انسانی(کارشناسان) شرکت بیمه معلم

صفحه 143-160

الناز نظری؛ مجتبی زارع خلیلی؛ مهدی صادقیان سورکی؛ فائزه فریدونی؛ جعفر جهانی