دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، مهر و آبان 1395 
1. تعیین برازش مولفه های مدیریت دانش در ارتقا بهره‌وری آموزش از دور

صفحه 1-18

ریحانه فهامی؛ حمید ملکی؛ محمد رضا سرمدی؛ عزت اله کردمیرزا


2. الگوی برنامه درسی تربیت جنسی برای دوره نوجوانی بر اساس مبانی قرآن و روایت های معصومین

صفحه 19-44

صدیقه محمدجانی؛ محمد حسین یارمحمدیان؛ محمدباقر کجباف؛ عباس قلتاش


7. ویژگی‌های استاد شایسته در آموزش عالی ایران: یک مطالعه کیفی

صفحه 117-138

نسرین بنکداری؛ گلنار مهران؛ طیبه ماهرو زاده؛ سید عباس هاشمی


8. تحلیل پرسش های کنکور سراسری در رشته ریاضی – فیزیک

صفحه 139-162

رضا زارعی؛ احمد رضا اوجی نژاد؛ معصومه صارمی نوری