دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 1-194 
2. مقایسه اثربخشی دو دیدگاه مشاوره شغلی بر مولفه های رفتار کارآفرینانه

صفحه 19-32

کاترین فکری؛ عبدالله شفیع آبادی؛ رحمت الله نورانی پور؛ قدسی احقر


10. تدوین اهداف برنامه درسی در دوره متوسطه با تاکید بر تربیت شهروندی

صفحه 147-166

زهرا یاوری؛ دکتر نرگس کشتی آرای؛ دکتر غلامرضا احمدی


12. تحلیل عوامل مدیریتی تاثیرگذار بر کیفیت آموزش‌های متوسطه کشاورزی

صفحه 183-194

حمید موحد محمدی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ مهتاب پورآتشی؛ مینا علیرضایی