ارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی مدیران در مجتمع‌های آموزشی صالح‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از ابعاد رهبری تحولی، نفوذ آرمانی می­باشد که رهبر مورد اعتماد و احترام پیروان قرار می­گیرد. فداکاری رهبر و توجه به ارزش­های اخلاقی باعث می­شود که الگوی نقشی برای پیروان باشد. هدف این مقاله ارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی مدیران در مجتمع­های آموزشی صالح­آباد در سال تحصیلی 91-1390 بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه­­ی آماری شامل 541 نفر از معلمان دو مقطع ابتدایی و راهنمایی ­می­باشد. از این تعداد 226 نفر به عنوان نمونه، با استفاده از شیوه­ی نمونه­گیری سهمیه­ای انتخاب ­شدند. انتخاب نمونه از جامعه­ی آماری مدیران (23 :N) به شیوه­ی سرشماری صورت گرفت. پرسشنامه­ی محقق­ساخته­ (دارای38 گویه) جهت سنجش نفوذ آرمانی مدیران استفاده شد که توسط معلمان تکمیل گردید و 206 پرسشنامه جمع­آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می­دهد که میانگین نمره­ی نفوذ آرمانی مدیران مجتمع­های آموزشی صالح­آباد از متوسط ممکن بالاتر است و نفوذ آرمانی مدیران در سطح مطلوبی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Educators' Professional Capabilities on Occupational Success of Graduates of Agricultural Scientific-applied Higher Education Centers

نویسندگان [English]

  • M. B 1
  • M. B 2
  • M. A 2
  • H. K 2
چکیده [English]

This study examined the effects of educators' professional capabilities in occupational success of graduates of agricultural scientific-applied higher education centers. From among 510 graduates in the central region, 145 participants were selected through stratified sampling. The main instrument of the study was a questionnaire and the collected data were analyzed employing both descriptive and inferential statistics. The results showed that 79.3 % of the graduates were men and the rest were women. As regards the educators' professional capabilities, it was indicated that there was a significant difference between graduates' views towards some of the capabilities. Based on regression analysis, it was revealed that "scientific ability”, “practical ability and skills”,  “mastery of technical knowledge”, “writing and speaking proficiency in Persian”, acquaintance with various scientific resources and references of agriculture field" were among the capabilities predicting occupational success of graduates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural higher education
  • Agricultural scientific-applied courses
  • Professional capabilities
  • Occupational success