رابطه دموکراسی و مراتب علمی دانشگاه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در دو دهه اخیر همزمان با جهانی­سازی دانشگاه­ها، ساختارهای حکومتی کشورها بر نحوه سیاست­گذاری آن­ها تاثیر گذاشته و این امر باعث تغییر در سیاست­ها به خصوص سیاست­گذاری­های حوزه آموزش عالی و مباحث ارتقای جایگاه علمی دانشگاه­ها و جذب دانشجویان بین­المللی شده است.  هدف اصلی این پژوهش بررسی شدت دموکراسی حاکم بر کشور که زمینه­ساز ارتقای علمی دانشگاه­هاست. برای این منظور با مراجعه به آمار و اطلاعات 16 کشوری که کم و  بیش در حوزه جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند و تا حدودی ویژگی­هایی مشترک با کشور ما دارند و رتبه­بندی دانشگاه­های آن ها (البته به لحاظ آمار کشور) با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. نتایج پژوهش نشان می­دهد بین شاخص­های دموکراسی، ابعاد کارکردهای دولت و انتخابات آزاد بر مرتبه علمی دانشگاه­ها تاثیر مثبت و معنی­داری دارد که این ارتباط می­تواند کشورها را به توسعه­یافتگی و یا توسعه­یافته­تر شدن کمک کرده و در نهایت این توسعه یافتگی کشورها می­تواند در جذب دانشجویان بین­المللی موثرتر عمل کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Democracy and Academic Degrees

نویسندگان [English]

  • Fariba pilvar 1
  • Hosein Rahmanseresht 1
  • Fattah Sharifzade 1
  • Jamshid Salehi sadaghiani 2
1 Department of Government Management,South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Government Management,South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the last two decades, as the globalization of universities has taken place, the governance structures of countries have influenced their policy making and this has led to changes in policies, particularly in higher education policy making and in promoting academic scholarship. Has attracted and attracted international students. The main purpose of this study is to investigate the intensity of democracy in the country which is the basis for the scientific promotion of universities. For this purpose, referring to the statistics and information of 16 countries which are more or less in the geographical area of the Islamic Republic of Iran and have some features in common with our country and rank their universities (of course in terms of country statistics) with The partial least squares method is analyzed. The results show that between the indicators of democracy, the dimensions of government functions and free elections, there is a significant and positive impact on the academic rank of universities, which can make countries more developed or more developed. Becoming a contributor and eventually developing these countries can be more effective in attracting international students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Democracy"
  • "Academic Degree"
  • "Universities"
  • "Graduate Student Ranking"
  • "Attraction of Foreign Students"