نظریه برخاسته از داده‌کاوی کیفی در به‌ اشتراک گذاری دانش و طراحی مقیاس بومی آن: مطالعه موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد ساری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد گرگان

چکیده

در سال­های اخیر شاهد توسعه و ظهور روش‌های اکتشاف دانش، به ویژه داده‌کاوی و فنون خاص آن بوده‌ایم. به زعم تصور رایج، داده‌کاوی صرفا به پژوهش‌های کمی و آماری محدود نمی‌شود. امروزه در پژوهش‌های کیفی نیز حرکتی مستمر از واکاوی‌ها، پژوهش‌ها و پردازش‌های صرفا نظری و روش‌ محور به چشم می‌خورد. این مقاله با روش داده‌کاوی نظریه‌ی بنیانی، به ‌اکتشاف عوامل موثر بر به اشتراک‌گذاری دانش در میان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها پرداخته است. یافته‌ها حاکی از آن است که 4 عامل پیوند عاطفی- اجتماعی، ارزش بازاری، رشد و ارتقای فردی، الزامات (بیرونی و درونی) از جمله مهم‌ترین عوامل به ‌اشتراک‌گذاری ‌دانش در بین اعضای هیات علمی دانشگاه­ها هستند. سپس، براساس مصاحبه‌های بدون ساختار، متن کوتاه پرسشنامه به ‌اشتراک‌گذاری دانش تدوین گردید. سپس داده‌ها از 92 عضو هیات علمی دانشگاه­های گرگان به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای جمع‌آوری شدند. نتایج به‌دست آمده، استفاده از 20 گویه طراحی شده را حمایت می‌کند و نشان می‌دهد که این فرم کوتاه مقیاس عوامل به‌ اشتراک‌گذاری دانش در نمونه اعضای هیات علمی ایرانی از ساختار عاملی مطلوب و روشنی برخوردار است. در این مقاله سعی شده تا با فرض تطبیق پذیری روش­های اکتشاف دانش و داده‌کاوی در پژوهش‌های کیفی و پردازش‌های کمی، این دو را به‌گونه‌‌ای نوآورانه در مساله به اشتراک‌گذاری دانش کنار هم قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theory Development from Qualitative Data Mining in Knowledge Sharing and Designing its Native Scale: A case study

نویسندگان [English]

  • M. M 1
  • N. J 2
چکیده [English]

Over the recent years, we witnessed the advent and development of knowledge discovery approaches, especially data mining along with its particular techniques. There also have been theoretical and approach-centered analyses, studies and processing in qualitative research. The current study has discovered the effective factors in knowledge sharing among university faculty members through basic theory data mining. The findings indicated that there are four major factors in knowledge sharing among university academic staff including social-affective communication, market pricing, individual growth, internal and external authority factors. Then, a short form of the knowledge sharing questionnaire was formulated based on unstructured interviews. Data was collected from a sample of 92 faculty members of Gorgan University. The instrument validation indicated that the 20-item questionnaire had adequate reliability and validity indexes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Sharing
  • Data mining
  • paradigm
  • theories developed from data
  • questionnaire