کلیدواژه‌ها = شایستگی
تعداد مقالات: 8
1. شناسایی و بررسی شایستگی‌های موردنیاز یادگیرندگان در بستر الکترونیکی

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 22-1

10.30495/jedu.2021.26671.5330

فاطمه نارنجی ثانی؛ جواد پورکریمی؛ فاطمه تیزهوش جلالی


2. شناسایی مولفه های شایستگی رهبری مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1400

10.30495/jedu.2021.23538.4741

سیده فاطمه حبیبی؛ مژگان امیریان زاده؛ رضا زارعی؛ عباداله احمدی


3. مدیران مدارس: شایستگی، دانش، توانایی و مهارتها و ارائه مدل

دوره 11، شماره 45، آذر و دی 1399، صفحه 1-30

حسین خنیفر؛ ناهید نادری بنی؛ صلاح الدین ابراهیمی؛ مرجان فیاضی؛ محمد حسین رحمتی


4. واکاوی شایستگی های مدیران مدارس هوشمند بر اساس نظریه داده بنیاد

دوره 11، شماره 45، آذر و دی 1399، صفحه 57-80

نسرین چراغی؛ فردین باتمانی؛ ناصر شیربگی


5. راهبرد، زمینه و پیامد توسعه شایستگی مدیران مدارس متوسطه (مطالعه کیفی)

دوره 11، شماره 44، مهر و آبان 1399، صفحه 237-262

علی جعفری راد؛ عادل زاهد بابلان؛ مسعود مرادی؛ عیسی ثمری


6. واکاوی، رتبه بندی و ارائه الگوی مولفه‌های شناسایی مدیران مستعد مدارس غیردولتی شهر تهران (با روش آمیخته)

دوره 8، شماره 31، آذر و دی 1396، صفحه 1-28

میترا نورادصدیق؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمیدرضا آراسته؛ حسن رضا زین آبادی


7. ارایه مدل ارزیابی شایستگی‌های هیئت علمی در نظام دانشگاه آزاد اسلامی (مورد: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس)

دوره 7، شماره 28، بهمن و اسفند 1395، صفحه 185-211

سید احمد هاشمی؛ علی اصغر ماشینچی؛ کامران محمد خانی


8. شایستگی‌های مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی

دوره 6، شماره 24، بهمن و اسفند 1394، صفحه 23-54

مژگان عبدالهی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ علی تقی پور ظهیر؛ حمید رحیمیان