کلیدواژه‌ها = مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی
تعداد مقالات: 1
1. شایستگی‌های مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی

دوره 6، شماره 24، بهمن و اسفند 1394، صفحه 23-54

مژگان عبدالهی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ علی تقی پور ظهیر؛ حمید رحیمیان