کلیدواژه‌ها = آموزش
تعداد مقالات: 7
1. سیاست گذاری آموزش در ایران با توجه به نظریه حکمرانی خوب (مطالعه موردی؛ شاخص اعتماد عمومی)

دوره 11، شماره 45، آذر و دی 1399، صفحه 289-304

محمدرسول درویشی؛ محمدرضا قائدی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمد توحیدفام


2. ارائه مدل آموزش اقتصاد خانواده برای دانش آموزان

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 95-112

اسماعیل کاظم پور؛ زهرا رجبی؛ سیده معصومه عصایی؛ حمید رضا فدایی


3. ارائه الگوی ارتقای بهره وری آموزش منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 179-208

کیومرث علی پور؛ محمد نقی ایمانی گله پردسری؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی


5. بررسی تاثیردوره های آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی و بهره وری مدیران و کارکنان ( اداره کل ورزش و جوانان استان فارس)

دوره 7، شماره 28، بهمن و اسفند 1395، صفحه 131-148

شاپور امین شایان جهرمی؛ کمال باقری؛ علی نجار پوریان؛ رمضان اکبری


6. تاثیر بکارگیری فناوری داده ها بر اثر بخشی آموزش

دوره 2، شماره 7، مهر و آبان 1390، صفحه 1-24

مهرداد گودرزوند چگینی؛ معصومه اسمعیلی صیقلدهی


7. تاثیر آموزش فراشناخت در حل مسایل ریاضی دانش آموزان

دوره 2، شماره 7، مهر و آبان 1390، صفحه 161-176

حسین زارع؛ ناصر محمدی احمدآبادی