کلیدواژه‌ها = توانمندسازی
تعداد مقالات: 10
2. توانمندسازی معلمان چشم انداز مدیریت آموزشی (بررسی نقش خودکارآمدی فردی، انتقال دانش و کیفیت زندگی کاری)

دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 41-68

حبیبه نجفی؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ مهدی معینی کیا


4. نقش واسطه‌گری امنیت شغلی در رابطه بین هویت سازمانی با توانمندسازی کارکنان آموزش و پرورش شهر مرودشت

دوره 8، شماره 30، مرداد و شهریور 1396، صفحه 85-104

علی اکبر وحیدی زاده؛ مجید برزگر؛ عبادالله احمدی


5. بررسی تاثیردوره های آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی و بهره وری مدیران و کارکنان ( اداره کل ورزش و جوانان استان فارس)

دوره 7، شماره 28، بهمن و اسفند 1395، صفحه 131-148

شاپور امین شایان جهرمی؛ کمال باقری؛ علی نجار پوریان؛ رمضان اکبری


6. رابطه بین توانمندسازی و کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی در کارکنان سازمان آموزش و پرورش

دوره 5، شماره 18، مرداد و شهریور 1393، صفحه 91-108

فتاح ناظم؛ تینا علیزاده رنجبر


7. ارائه الگوی توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران (منطقه سه)

دوره 5، شماره 18، مرداد و شهریور 1393، صفحه 159-180

کیومرث نیاز آذری؛ مریم تقوایی یزدی


10. رابطه بین فرهنگ سازمانی با ادراک توانمندی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان

دوره 3، شماره 9، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 1-20

فخرالسادات نصیری؛ سیروس قنبری؛ مصطفی نیکنامی؛ معصومه آخوندی