کلیدواژه‌ها = مدل
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی مقایسه ای سیستم اطلاعات مدیریت دانشگاهی با روش الگوبرداری جهت ارائه مدل بهینه کاربردی

دوره 11، شماره 43، مرداد و شهریور 1399، صفحه 19-48

محسن کمالی؛ پرویز ساکتی؛ محمد حسین پور؛ مقصود فراستخواه


2. مدل رهبری اثر بخش دانشگاه جامع علمی-کاربردی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 290-311

عبدالحمید دلشاد؛ نادر قلی قورچیان؛ پریوش جعفری


3. ارائه مدل آموزش اقتصاد خانواده برای دانش آموزان

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 95-112

اسماعیل کاظم پور؛ زهرا رجبی؛ سیده معصومه عصایی؛ حمید رضا فدایی


4. اعتباریابی مدل نظارت آموزشی برای آموزش و پرورش

دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 345-364

مهران علی پناه؛ رضا هویدا؛ محمدعلی نادی