کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تعداد مقالات: 12
4. مستند سازی الگوی مدیریت برآموزش در پیشرفت تحصیلی دانش-آموزان و سلامت سازمانی کلاس درس

دوره 6، شماره 22، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1-18

محمدرضا بهرنگی؛ عبدالحسین عباسیان؛ سودابه ذوقی پور


5. تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر

دوره 4، شماره 16، بهمن و اسفند 1392، صفحه 105-118

محمدسعید احمدی؛ حمیدرضا حاتمی؛ حسن احدی؛ حسن اسدزاده


7. تاثیر پیش‌سازمان‌دهنده ی مقایسه‌ای بر پیشرفت درس ریاضی اول دبیرستان

دوره 4، شماره 13، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 127-146

ابوالفضل عرفانی نژاد؛ معصومه خجسته


8. تاثیر ارزشیابی توصیفی برپیشرفت تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان پسرپایه چهارم ابتدایی

دوره 3، شماره 12، آذر و دی 1391، صفحه 129-146

فائزه ناطقی؛ محمد سیفی؛ نفیسه فیجانی