کلیدواژه‌ها = آموزش و پرورش
تعداد مقالات: 6
1. اعتباریابی مدل نظارت آموزشی برای آموزش و پرورش

دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 345-364

مهران علی پناه؛ رضا هویدا؛ محمدعلی نادی


2. ارائه مدل فرهنگ مشتری‌مداری مبتنی بر آموزه‌های اسلام در آموزش و پرورش کشور

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 31-54

آیسودا گل دهان؛ فریبا کریمی؛ محمد علی نادی؛ عبدالرسول هادیان شیرازی


4. رابطه استفاده مدیر از انواع قدرت با اثربخشی و تعهد سازمانی دبیران

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 145-162

عبدالرضا طهماسبی؛ عبدالمحمد طاهری؛ عبادالله احمدی


6. ارتباط بین سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در آموزش و پرورش

دوره 3، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 89-104

مسلم صالحی؛ عباس قلتاش؛ علی جباری ظهیرآبادی