کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 6
4. میزان اثربخشی برنامه های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی فارس از دیدگاه دانشجویان

دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 163-178

عبدالحمید فرزانه؛ مژگان امیریان زاده


5. رابطه کمال‌گرایی، جهت‌گزینی هدف و عملکرد تحصیلی با فرسودگی تحصیلی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 109-124

عادل زاهد بابلان؛ روشنک پوربهرام؛ سمیرا رحمانی جوانمرد


6. بررسی نقش انگیزش تحصیلی و مهارت‌های رایانه‌ای دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 63-82

علی اکبر عجم؛ حسین جعفری ثانی؛ بهروز مهرام؛ محمد رضا آهنچیان