کلیدواژه‌ها = فرسودگی شغلی
تعداد مقالات: 10
1. اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی در محیط کار بر فرسودگی شغلی و شادکامی در کارکنان یک سازمان در اهواز

دوره 11، شماره 43، مرداد و شهریور 1399، صفحه 1-18

آیدا اعتمادی؛ علیرضا حیدری؛ غلامرضا پاشا؛ سعید بختیارپور؛ بهنام مکوندی


2. الگویابی ساختاری هوش معنوی بر فرسودگی شغلی معلمان با نقش میانجی تعهد سازمانی

دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 25-40

سیده خدیجه معافی مدنی؛ مرضیه کوچکی نژاد ارم ساداتی


4. فراتحلیل رابطه بین فرسودگی شغلی و هوش هیجانی

دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 277-290

نرگس السادات مرتضوی؛ نعمت اله یارالهی


5. رابطه ادراک از فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی

دوره 8، شماره 31، آذر و دی 1396، صفحه 257-274

بهروز صابری؛ محمد حسن رضائی؛ شاپور امین شایان جهرمی


6. رابطه‌ی بین رضایت شغلی، تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران

دوره 6، شماره 23، آذر و دی 1394، صفحه 85-110

سید کاظم علوی لنگرودی؛ حمیده غفوری


7. ارائه مدل ساختاری پیش بینی فرسودگی شغلی مدیران آموزش عالی برحسب کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و مدیریت دانش

دوره 5، شماره 20، بهمن و اسفند 1393، صفحه 19-40

حمید سینا؛ صمد کریم زاده؛ فتاح ناظم؛ عباداله احمدی


8. رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با ارتباطات سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان

دوره 5، شماره 19، آذر و دی 1393، صفحه 163-176

شاپور امین شایان جهرمی؛ عباد اله احمدی؛ کمال باقری


9. رابطه بین توانمندسازی و کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی در کارکنان سازمان آموزش و پرورش

دوره 5، شماره 18، مرداد و شهریور 1393، صفحه 91-108

فتاح ناظم؛ تینا علیزاده رنجبر