کلیدواژه‌ها = فرسودگی شغلی
تعداد مقالات: 10
1. اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی در محیط کار بر فرسودگی شغلی و شادکامی در کارکنان یک سازمان در اهواز

دوره 11، شماره 43، مرداد و شهریور 1399، صفحه 1-18

آیدا اعتمادی؛ علیرضا حیدری؛ غلامرضا پاشا؛ سعید بختیارپور؛ بهنام مکوندی


2. الگویابی ساختاری هوش معنوی بر فرسودگی شغلی معلمان با نقش میانجی تعهد سازمانی

دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 25-40

سیده خدیجه معافی مدنی؛ مرضیه کوچکی نژاد ارم ساداتی


4. فراتحلیل رابطه بین فرسودگی شغلی و هوش هیجانی

دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 277-290

نرگس السادات مرتضوی؛ نعمت اله یارالهی


5. رابطه ادراک از فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 257-274

بهروز صابری؛ محمد حسن رضائی؛ شاپور امین شایان جهرمی


6. رابطه‌ی بین رضایت شغلی، تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 85-110

سید کاظم علوی لنگرودی؛ حمیده غفوری


8. رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با ارتباطات سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 163-176

شاپور امین شایان جهرمی؛ عباد اله احمدی؛ کمال باقری