کلیدواژه‌ها = هوش معنوی
تعداد مقالات: 6
1. الگویابی ساختاری هوش معنوی بر فرسودگی شغلی معلمان با نقش میانجی تعهد سازمانی

دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 25-40

سیده خدیجه معافی مدنی؛ مرضیه کوچکی نژاد ارم ساداتی


4. رابطه هوش معنوی وهوش هیجانی با رفتارشهروندی سازمانی دبیران

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 158-180

سیروس حدادنیا؛ ناصر جوکار


5. رابطه‌ی هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری و بلوغ معلمان ابتدایی ناحیه2 شهر شیراز

دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه 81-102

محمدرضا اردلان؛ زهرا سرچهانی؛ مجتبی سرچهانی


6. رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه شهرستان گرگان

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 87-98

معصومه باقرپور؛ حسن عبداله زاده