کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش ایرانی‌اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه بومی‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی براساس آموزه‌های دین اسلام و فرهنگ ایران

دوره 11، شماره 42، خرداد و تیر 1399، صفحه 193-214

حسن موفق؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ اسفندیار دشمن زیاری