کلیدواژه‌ها = ارزیابی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی راهبردهای توسعۀ منابع انسانی در فضای معماری تغییرات: دیدگاه کارکنان آموزش‌وپرورش لرستان

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1400

10.30495/jedu.2021.23827.4791

ناصر شیربگی؛ سمیرا نظری؛ شراره صادقی؛ شهاب نصیری نیا


2. ارایه مدل ارزیابی شایستگی‌های هیئت علمی در نظام دانشگاه آزاد اسلامی (مورد: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس)

دوره 7، شماره 28، بهمن و اسفند 1395، صفحه 185-211

سید احمد هاشمی؛ علی اصغر ماشینچی؛ کامران محمد خانی


3. میزان اثربخشی برنامه های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی فارس از دیدگاه دانشجویان

دوره 7، شماره 27، مهر و آبان 1395، صفحه 163-178

عبدالحمید فرزانه؛ مژگان امیریان زاده


4. شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر استقرار مدارس هوشمند در استان گیلان

دوره 6، شماره 24، بهمن و اسفند 1394، صفحه 93-114

محمود مرادی؛ خاتون دلیلیان؛ حمیده خداشناس