کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی کاری
تعداد مقالات: 9
1. توانمندسازی معلمان چشم انداز مدیریت آموزشی (بررسی نقش خودکارآمدی فردی، انتقال دانش و کیفیت زندگی کاری)

دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 41-68

حبیبه نجفی؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ مهدی معینی کیا


3. رابطه بین عارضه‌های سازمانی و کیفیت زندگی کاری با اثر بخشی مدیریت سازمان

دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 83-108

محمد رضا اردلان؛ سیروس قنبری؛ الهام محمدی شاهد


4. رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی کارکنان

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 129-152

علی شکرالهی؛ عبدالمحمد طاهری


7. رابطه‌ی هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری و بلوغ معلمان ابتدایی ناحیه2 شهر شیراز

دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه 81-102

محمدرضا اردلان؛ زهرا سرچهانی؛ مجتبی سرچهانی


9. رابطه‌ی کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و میزان بهره وری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دوره 2، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 25-40

حسین حاتمی؛ سید احمد میرجعفری؛ سعیده مجاهدی جهرمی