کلیدواژه‌ها = سرمایه فکری
تعداد مقالات: 7
1. طراحی مدل مدیریت عملکرد اعضای هیات علمی بر اساس مؤلفه‌های سرمایه فکری

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 108-147

محسن حاجی حسینی؛ رمضان جهانیان؛ پریسا ایران نژاد


4. ارائه مدل ساختاری عوامل موثر بر رشد سرمایه فکری در بین اعضاء هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی

دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 225-246

تهمینه بختیاری؛ سعید صفاریان همدانی؛ ترانه عنایتی


5. رابطه هوش فرهنگی با سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری اعضای هیات علمی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 127-144

مرضیه حیدری؛ صدیقه محمدجانی


7. رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان)

دوره 4، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 139-154

غلامعلی محسنی فرد؛ غلامرضا رضایی؛ سید علی حسینی راد