کلیدواژه‌ها = اعضای هیئت علمی
تعداد مقالات: 7
1. شناسایی پیامدهای بکارگیری منتورینگ در راستای توانمندسازی اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام: با رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا

دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 105-128

سمیه دانشمندی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ اباصلت خراسانی؛ بهروز قلیچ لی


2. ویژگی‌های استاد شایسته در آموزش عالی ایران: یک مطالعه کیفی

دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 117-138

نسرین بنکداری؛ گلنار مهران؛ طیبه ماهرو زاده؛ سید عباس هاشمی


3. بررسی موانع تولید علم از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 77-108

عباسعلی نوروزی؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی


5. رابطه بین خودکارآمدی و تعهد سازمانی با کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی در منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 21-44

نیما شهیدی؛ پریوش جعفری؛ نادرقلی قورچیان؛ جواد بهبودیان


7. بررسی رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از دو جنبه‌ی انگیزشی و بهداشتی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 107-130

نادر شهامت؛ مریم روزگار؛ فاطمه شهامت