کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
تعداد مقالات: 20
2. بررسی فرهنگ سازمانی پارسونز با به اشتراک گذاری دانش در سازمان آموزش و پرورش منطقه ارژن شیراز

دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 1-24

الهام قاسمی؛ سکینه شاهی؛ یدالله مهرعلیزاده


3. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی عوامل فردی و شغلی

دوره 10، شماره 39، پاییز 1398، صفحه 271-294

علیرضا قلعه ای؛ بهناز مهاجران؛ فرشید اشرفی سلیم کندی


7. تاثیر عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی

دوره 8، شماره 31، آذر و دی 1396، صفحه 55-78

اعظم محمدی البرزی؛ کیومرث نیاز آذری؛ مریم تقوائی یزدی


8. رابطه ادراک از فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی

دوره 8، شماره 31، آذر و دی 1396، صفحه 257-274

بهروز صابری؛ محمد حسن رضائی؛ شاپور امین شایان جهرمی


9. تعیین برازش مولفه های مدیریت دانش در ارتقا بهره‌وری آموزش از دور

دوره 7، شماره 27، مهر و آبان 1395، صفحه 1-18

ریحانه فهامی؛ حمید ملکی؛ محمد رضا سرمدی؛ عزت اله کردمیرزا


13. رابطه‌ی بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و تعیین سهم هر یک از مؤلفه‌ها

دوره 5، شماره 17، خرداد و تیر 1393، صفحه 189-200

مرضیه رضایی کلانتری؛ محمد صالحی؛ سیّده مریم طاهری


14. رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت و تغییر سازمانی در بین مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک شیراز

دوره 5، شماره 17، خرداد و تیر 1393، صفحه 39-54

سیدمسعود سیدی؛ نیما شهیدی؛ مریم شعله


18. رابطه بین فرهنگ سازمانی با ادراک توانمندی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان

دوره 3، شماره 9، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 1-20

فخرالسادات نصیری؛ سیروس قنبری؛ مصطفی نیکنامی؛ معصومه آخوندی


20. طراحی و ارزیابی مدل علی خلاقیت و نوآوری مدیران آموزشی شهر تهران

دوره 1، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 1-28

مصطفی نیکنامی؛ علی تقی پور ظهیر؛ علی دلاور؛ محمد غفاری مجلج