نویسنده = مریم تقوایی یزدی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر کاربرد اینترنت اشیاء بر شناسایی فرصت‌های کارآفرینی با نقش واسطه‌ای خلق دانش

دوره 11، شماره 44، مهر و آبان 1399، صفحه 121-136

مریم تقوایی یزدی؛ زهره نیک‌روی


3. تاثیر عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی

دوره 8، شماره 31، آذر و دی 1396، صفحه 55-78

اعظم محمدی البرزی؛ کیومرث نیاز آذری؛ مریم تقوائی یزدی


4. ارائه الگوی توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران (منطقه سه)

دوره 5، شماره 18، مرداد و شهریور 1393، صفحه 159-180

کیومرث نیاز آذری؛ مریم تقوایی یزدی