نویسنده = سید علی سیادت
تعداد مقالات: 4
1. تعیین سلسله مراتب معیارهای شایستگی مدیران مدارس مبتنی بر روش دلفی فازی در آموزش و پرورش استان اصفهان

دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 159-190

ناصر عصاری؛ سید علی سیادت؛ یاسمین عابدینی؛ سید امیر حسن منجمی


2. رویکرد مبتنی داده‌کاوی در طراحی مدل خودبهسازی رهبری مدیران مدارس

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 77-94

سید علی سیادت؛ مریم تاجی