نویسنده = فریبا پیلوار
تعداد مقالات: 1
1. رابطه دموکراسی و مراتب علمی دانشگاه ها

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 343-371

فریبا پیلوار؛ حسین رحمان سرشت؛ فتاح شریف زاده؛ جمشید صالحی صدقیانی