نویسنده = مهدی محمدی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی میزان دستیابی به مولفه های آموزش مادام العمر در برنامه درسی اجرا شده از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز

دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 325-344

سیروس حدادنیا؛ مهدی محمدی؛ رحمت اله مرزوقی؛ جعفر ترک زاده؛ قاسم سلیمی


2. چارچوب انگیزش مبتنی بر مفاهیم قرآنی: به سوی توسعه یک دیدگاه اسلامی

دوره 10، شماره 37، بهار 1398، صفحه 15-44

جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی؛ علی محمد ساجدی؛ عبدالحمید اسماعیلی