نویسنده = کیومرث نیاز آذری
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 55-78

اعظم محمدی البرزی؛ کیومرث نیاز آذری؛ مریم تقوائی یزدی