نویسنده = محمود شرفی
تعداد مقالات: 5
1. نیازسنجی آموزش زیست‌محیطی والدین کودکان بیش‌فعال در حوزه شناختی و پیشنهاد دوره‌های آموزشی

دوره 10، شماره 39، پاییز 1398، صفحه 247-270

محمود شرفی؛ سعید مظلومیان؛ سعیده اسکندری


3. رابطه هوش و اعتماد سازمانی با اثربخشی و سلامت روان در مدیران مدارس

دوره 8، شماره 31، آذر و دی 1396، صفحه 145-164

مریم دارابی؛ امیر حسین مهدی زاده؛ ژاله طاهری؛ محمود شرفی