نویسنده = جعفر ترک زاده
تعداد مقالات: 5
1. ارائه چارچوبی برای پاسخگویی به محیط در برنامه درسی آموزش عالی

دوره 11، شماره 45، آذر و دی 1399، صفحه 211-248

جعفر ترک زاده؛ وارث پارسه؛ رحمت اله مرزوقی؛ مهدی محمدی


2. توسعه و اعتباریابی چارچوبی برای شناسایی چالش های توسعه دانشگاه اسلامی

دوره 11، شماره 42، تابستان 1399، صفحه 295-316

جعفر ترک زاده؛ سید جواد هاشمی اردکانی


3. ارزیابی میزان دستیابی به مولفه های آموزش مادام العمر در برنامه درسی اجرا شده از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز

دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 325-344

سیروس حدادنیا؛ مهدی محمدی؛ رحمت اله مرزوقی؛ جعفر ترک زاده؛ قاسم سلیمی


4. تدوین برنامه درسی آموزش سواد رسانه ای در راستای بسط امنیت اجتماعی:یک مطالعه کیفی

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 113-132

جعفر ترک زاده؛ رحمت اله مرزوقی؛ مهدی محمدی؛ حبیب احمدی؛ ناصر جوکار


5. چارچوب انگیزش مبتنی بر مفاهیم قرآنی: به سوی توسعه یک دیدگاه اسلامی

دوره 10، شماره 37، بهار 1398، صفحه 15-44

جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی؛ علی محمد ساجدی؛ عبدالحمید اسماعیلی