نویسنده = سکینه شاه حسینی
تعداد مقالات: 9
1. ارائه الگوی رهبری مدارس موفق در دوره ابتدایی مبتنی برنظریه زمینه ای

دوره 11، شماره 44، مهر و آبان 1399، صفحه 181-210

زهره مشایخی؛ محمدعلی نادی؛ فریبا کریمی


3. اعتباریابی مدل نظارت آموزشی برای آموزش و پرورش

دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 345-364

مهران علی پناه؛ رضا هویدا؛ محمدعلی نادی


4. تحلیل عاملی تأیید ی مدل رهبری معنوی در آموزش عالی

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 19-42

ژاله سلطانی سروستانی؛ مسلم صالحی؛ عباس قلتاش؛ محمدعلی نادی


5. طراحی الگوی روش‌های تدریس مبتنی بر توسعه آینده‌پژوهی در آموزش عالی ایران

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 157-174

مهدی کشاورزی؛ محمد حسین یارمحمدیان؛ محمد علی نادی


6. ارائه مدل فرهنگ مشتری‌مداری مبتنی بر آموزه‌های اسلام در آموزش و پرورش کشور

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 31-54

آیسودا گل دهان؛ فریبا کریمی؛ محمد علی نادی؛ عبدالرسول هادیان شیرازی


8. رابطه اخلاق کاری اسلامی، انصاف و علاقه به پول با رضایت شغلی معلمان

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 1-22

محسن گل‌پرور؛ محمدعلی نادی