نویسنده = رشید ذوالفقاری زعفرانی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی ارتقای بهره وری آموزش منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 179-208

کیومرث علی پور؛ محمد نقی ایمانی گله پردسری؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی