نویسنده = سید کاظم علوی لنگرودی
تعداد مقالات: 3
1. رابطه‌ی بین رضایت شغلی، تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران

دوره 6، شماره 23، آذر و دی 1394، صفحه 85-110

سید کاظم علوی لنگرودی؛ حمیده غفوری


2. مقایسه باورها و نگرش های معلمان پیرامون مدیریت کلاس با توجه به ویژگی های دموگرافیک

دوره 4، شماره 14، خرداد و تیر 1392، صفحه 115-136

سید کاظم علوی لنگرودی؛ زهرا سلیمانی


3. مقدار توجه به تربیت شهروندی در مؤلفه های جو، ساختار و ارتباط متقابل دانش آموز و معلم (مطالعه موردی: معلمان دوره متوسطه شهر همدان)

دوره 4، شماره 14، خرداد و تیر 1392، صفحه 137-154

سید کاظم علوی لنگرودی؛ زهرا سلیمانی؛ محمد جواد لیاقت‌دار؛ ستاره موسوی؛ حسن ببری